Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok zakończona

Od 28 września do 5 października prowadzone były konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

Uwagi do projektu zgłaszać mogły organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie