Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchylenia Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr XI.142.2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - noclegowni dla bezdomnych mężczyznzakończona

Od 26 września do 3 października prowadzone były konsultacje projektu uchylenia Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr XI.142.2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - noclegowni dla bezdomnych mężczyzn

Uwagi do projektu zgłaszać mogły organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie