Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługizakończona

Od 12 - 19 września prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Uwagi do projektu zgłaszać mogły organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarzadzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji

1 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie

avatar
Piotr Szereda - ponad 3 lata temu

Od momentu przejęcia i wprowadzenia nowych regulacji prawnych w tym zakresie obserwujemy, że Urząd Miasta ( wydział gospodarki komunalnej ) odbierający odpady nie radzi sobie z tym problemem i nie wywiązuje się w należyty sposób z nałożonego obowiązku zbierania odpadów komunalnych. Zbiórka odpadów wykonywanych jest nieterminowo, nie wszystkie odpady komunalne są odbierane z naszych terenów. Powoduje zaleganie śmieci wokół pojemników tych mieszanych oraz segregowanych wraz z wielkogabarytowymi oraz gruzem budowlanym ( załączeniu fotografie). Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że odpowiedzialność za odbieranie odpadów ponosi Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój ale ta odpowiedzialność spada też na Radę Miasta, która niestety naszym zdaniem wprowadzając i zatwierdzając regulacje w zakresie uchwalenia stosownych regulaminów zwolniła Urząd Miasta ( wydział gospodarki komunalnej ) z szeregu obowiązków, zaś proponowana metoda „małych kroków” przez panią naczelnik w/w wydziału nie sprawdza się na naszych nieruchomościach. Szczegółowe propozycje przestawię na piśmie.

pokaż odpowiedzi (0)