Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV.109.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu powołania członków, oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębiezakończona

Od 08 - 20 września prowadzone były konsultacje projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV.109.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu powołania członków, oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Uwagi do projektu zgłaszać mogły organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie