Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu "Pszczyńska" jednostce pomocniczej Miasta Jastrzębie-Zdrójzakończona

Od 2 do 10 czerwca prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu "Pszczyńska" jednostce pomocniczej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały 

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie