Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu "Pszczyńska" jednostce pomocniczej Miasta Jastrzębie-Zdrój zakończona

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu "Pszczyńska" jednostce pomocniczej Miasta Jastrzębie-Zdrój . Opinie na temat projektu można składać od 16 do 27 maja br.

Pobierz i przeczytaj:

- zarządzenie w sprawie konsultacji

- konsultowany projekt uchwały

Uprawnionymi do składania uwag do w/w projektu są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie