Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrójzakończona

Od 29 marca prowadzone są konsultacje projektu uchwały dotyczącego zmiany Uchwały Nr IX.98.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie