Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...zakończona

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Opinie na temat w/w projektu można było składać do 22 lutego br.

Pobierz i przeczytaj:

Uprawnionymi do składania uwag do w/w projektu będą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie