Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8zakończona

Miasto Jastrzębie-Zdrój przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół nr 8, w szczególności w zakresie poprawy efektywności energetycznej.
W związku z powyższym poproszono mieszkańców o odpowiedź na pytanie: Czy uważa Pan/Pani, że realizacja przez Miasto Projektu opisanego powyżej, zakładającego poprawę efektywności  energetycznej Zespołu Szkół nr 8, jest potrzebna?

Za pomocą ankiety (w wersji papierowej i internetowej) udzielono 88 odpowiedzi. Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 85 osób wypowiedziała się, że przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 jest potrzebna. Tylko 3 osoby były odmiennego zdania.  Wśród uwag mieszkańców ankietowani wskazali m.in. na potrzebę modernizacji boiska szkolnego, budowę chodnika na ulicy Edukacyjnej, rozbudowę innych szkół w mieście.

Przypomnijmy, realizacja projektu polegać będzie głównie na:
- termomodernizacji całego budynku tj. dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizacji łazienek,
- modernizacji kotłowni,
- wymianie i budowie nowej instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazowej, zasilania fotowoltaiką,
- budowie szatani dla dzieci,
- modernizacji sali gimnastycznej.

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie