Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdrojuzakończona

Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju

Zakończono kolejny etap prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Jastrzębie-Zdrój, którego nadrzędnym celem jest poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze, gdzie występuje nawarstwienie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Opracowywany LPR jest aktualizacją Programu Rewitalizacji opracowanego i realizowanego w latach 2008-2015. Nowy okres programowania środków Unii Europejskiej oraz zmiana przepisów prawa zobligowały miasta do przygotowania aktualizacji posiadanych dokumentów.
W oparciu o dane statystyczne,  na podstawie przesłanych przez mieszkańców ankiet oraz konsultacji społecznych, wyznaczono w mieście obszar, który będzie objęty procesem rewitalizacji Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju obszar rewitalizacji nie może przekroczyć 20 % powierzchni gminy oraz dotyczyć więcej niż 30 % jej mieszkańców.
W części strategicznej dokumentu dokonano charakterystyki sfer: przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz zaplanowano działania  do realizacji dla samorządu i innych podmiotów na wytyczonym obszarze tak by były jak najbardziej efektywne.

Zapraszamy Państwa do  kolejnego etapu prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji – konsultacji społecznych. Ich celem jest zapoznanie Państwa z założeniami w/w dokumentu oraz zebranie ewentualnych uwag i opinii na temat jego zapisów, które będą miały wpływ na ostateczną wersję dokumentu. Uwagi prosimy kierować do 28.01.2016 r. na adres e-mail: unia@um.jastrzebie.pl lub złożyć na  Kancelarię  Urzędu Miasta pok. 020 budynek A.

Pobierz i przeczytaj projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2014-2020

Dokument w wersji papierowej można pobrać w Wydziale Polityki Gospodarczej Programowania i Funduszy Pomocowych, pokój 321 budynek A.

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie