Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje w sprawie powołania Rady Seniorówzakończona

Od 23 do 31 grudnia br. prowadzone były konsultacje w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Rada Seniorów, będzie organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym. Służyć ma integracji międzypokoleniowej i wspieraniu środowiska osób starszych. Istotnym obszarem działań Rady Seniorów będzie zapobieganie i eliminowanie marginalizacji osób starszych i budowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Rada Seniorów zapewni mieszkańcom miasta, będącym osobami starszymi możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy samorządowej. Jastrzębscy seniorzy uzyskają bezpośredni wpływ na reprezentowanie ich interesów, realizację ich potrzeb i oczekiwań oraz rozwiązywanie istotnych z ich punktu widzenia problemów indywidualnych, czy grupowych.

Przeczytaj i zapoznaj się z:

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie