Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Budżet Obywatelskizakończona

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju na temat „Budżetu Obywatelskiego” Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60.
W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.

Przeczytaj i pobierz: 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie