Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Nagrody i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkoleniezakończona

Do 04 grudnia organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój mogły zgłaszać na pismie uwagi dotyczące projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Poniżej publikujemy protokół z przeprowadzonych konsultacji.

Pobierz i przeczytaj również:

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie