Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta zakończona

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok.

1. Podatkowi podlegają następujące grupy środków transportowych:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • autobusy

2. Roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:
1)   od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 811,60 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 353,94 zł,
c) powyżej 9 ton do 12 ton- 1 624,72 zł,
d) od 12 ton.- 3 100,42 zł.
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 895,48 zł,
b) od 12 ton do 36 ton włącznie – 2396,41 zł,
c) powyżej 36 ton – 3 100,42 zł.
3) od przyczepy lub naczepy, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej wraz z pojazdem silnikowym:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 1 624,72 zł,
b) od 12 ton do 36 ton włącznie – 1 895,48 zł,
c) powyżej 36 ton – 2 396,41 zł.
4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsc – 1 918,50 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc – 2425,51 zł.

3. Dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep i naczep powyżej 12 ton stawki podatku nie mogą być ponadto niższe od stawek minimalnych określonych w tabelach stanowiących załączniki do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa zawiera ok. 60 stawek minimalnych.

4. Przy określaniu stawek podatku od:
- samochodów ciężarowych,
- ciągników siodłowych i balastowych,
- przyczep i naczep,
- oraz od autobusów,
o dopuszczalnej masie całkowitej, odpowiednio pojazdu lub zespołu pojazdów do 12 ton
rada gminy może różnicować stawki biorąc pod uwagę w szczególności wpływ na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia

5. Przy określaniu stawek podatku od:
- samochodów ciężarowych,
- ciągników siodłowych i balastowych
- oraz przyczep i naczep
o dopuszczalnej masie całkowitej, odpowiednio pojazdu lub zespołu pojazdów od 12 ton
rada gminy uwzględnia liczbę osi, dopuszczalną masę całkowitą pojazdu i rodzaj zawieszenia.

6. W tegorocznym projekcie proponuje się pozostawienie stawek podatku od środków transportowych bez zmian w stosunku do roku 2015, co pozwoli na uzyskanie dochodu z tego tytułu na poziomie 1070 tys. zł. Nadmienia się, że stawki proponowane na 2016 rok nie są stawkami maksymalnymi. Przyjęcie stawek maksymalnych pozwoliłoby na uzyskanie z tytułu podatku od  środków transportowych dochodu wyższego o ok. 570 tys. zł.

Pobierz i zapoznaj się z konsultowanym projektem uchwały, zarządzeniem Prezydenta Miasta oraz wynikami konsultacji

 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie