Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Stawki podatku od nieruchomości na terenie miastazakończona

Do 05 listopada 2015 roku  prowadzone były konsultacje projektu uchwały dotyczącego stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.  Dokument zakłada obniżenie stawek do wysokości stawek maksymalnych (obniżonych w stosunku do obowiązujących stawek maksymalnych na 2015 rok) ogłoszonych przez Ministra Finansów w stosunku do niżej wymienionych przedmiotów opodatkowania:
- gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
- budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
- budynków znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których norma powierzchni przekracza ustaloną w przepisach prawa budowlanego,
- budynków pozostałych (w tym garaży wolnostojących).
W stosunku do pozostałych przedmiotów opodatkowania proponuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości w zależności od przedmiotu opodatkowania od 2 groszy (budynki mieszkalne) do 1,09 zł. (budynki gospodarcze), przyjmując średnią stawkę wyliczoną ze stawki obecnie obowiązującej oraz stawki maksymalnej.

Przyjęcie proponowanych stawek pozwoli na uzyskanie dochodów o ok. 1,3 mln zł wyższych niż przy zachowaniu stawek podatkowych obowiązujących obecnie.

Przeczytaj i pobierz:

Opinie w sprawie konsultowanego projektu uchwały należy składać na piśmie, w terminie do 05 listopada 2015 roku, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie