Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016zakończona

Szanowni Państwo,

W dniach od 29 października do 06 listopada prowadzone były konsultacje projektu uchwały dotyczącego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3  ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój. Opinie należało składać na piśmie w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020 A), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W procesie konsultacji trzy organizacje pozarządowe zgłosiły uwagi.

Przeczytaj protokół z konsultacji

Zarządzenie o ogłoszonych konsultacjach.pdf - pobierz i przeczytaj

Konsultowany projekt uchwały.pdf - pobierz i przeczytaj

uzasadnienie do projektu uchwały.pdf

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie