Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje dotyczące ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miastazakończona

W dniach od 09.10.2015 r do 16.10.2015 r. prowadzone były konsultacje projektu uchwały dotyczącego ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
Uwagi do w/w projektu na piśmie mogły zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

przeczytaj protokół z konsultacji

Zapoznaj się z treścią zarzadzenia

Pobierz konsultowany projekt uchwały  oraz uzasadnienie

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie