Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Ankieta dotycząca budowy nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 10 przy Zespole Szkół nr 8zakończona

Miasto Jastrzębie-Zdrój, przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na budowę nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 10 przy Zespole Szkół nr 8.
W związku z powyższym poproszono mieszkańców o odpowiedź na pytanie: Czy uważa Pan/Pani, że realizacja przez Miasto Projektu opisanego powyżej, zakładającego budowę Przedszkola Publicznego nr 10 przy Zespole Szkół nr 8, jest potrzebna? Odpowiedzi udzieliło łącznie 195 osób. Wszystkie były na „tak”.  W ankietach zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej mieszkańcy Jastrzębia–Zdroju podkreślali potrzebę rozbudowy przedszkola, budowy większego parkingu oraz placu zabaw.  Pisali również o konieczności budowy chodnika do szkoły/przedszkola, budowie boiska szkolnego oraz remoncie szkoły (w tym łazienek)

Nadmieńmy, że w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy Zespole Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” ma powstać:

  • 5 sal ogólnych na ok. 25 dzieci każda (ok. 2,5 m2/na każde dziecko), wraz z pomieszczeniami wyposażonymi w szafy do przechowywania pościeli, leżaczków, materiałów dydaktycznych i pomocniczych,
  • hala do zajęć ruchowych, gimnastyki, uroczystości przedszkolnych,
  • 5 przysalowych zespołów sanitarnych, wyposażonych w brodziki, sanitariaty i umywalki dostosowane do potrzeb dzieci,
  • hala z szatnią dla 125 dzieci,
  • kuchnia z jadalnią i zapleczem,
  • niezbędne pomieszczenia administracyjne i socjalne,
  • ogrodzenie terenu placówki, wygrodzenie terenu przedszkolnego,
  • plac zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem,
  • parking.

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie