Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Jastrzebie-Zdrój"zakończona

Od 13 sierpnia do 21 sierpnia 2019 r. prowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Jastrzebie-Zdrój".

Uwagi do projektu mogły zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Załącznik do projektu uchwały - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie