Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Wyraź opinię o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zakończona

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z założeniami dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” oraz wyrażenia opinii na temat jego zapisów.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który w perspektywie do 2020 roku przedstawia działania możliwe do realizacji przez miasto w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i pyłów poprzez ograniczenie zużycia energii finalnej w takich obszarach, jak np. budownictwo publiczne, zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną, transport.

W PGN wyznaczono  następujące cele:
- promowanie gospodarki niskoemisyjnej w Jastrzębiu-Zdroju,
- efektywne gospodarowanie energią w Jastrzębiu-Zdroju,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2 i PM10,
- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Uwagi przyjmowane są do 30 września 2015r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jastrzębie-Zdrój - pobierz i przeczytaj

1 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie

avatar
Wiesław Majewski - ponad 4 lata temu

1.W założeniach sądzę że można by było wspomnieć o programie RYŚ NFOŚIGW dla istniejącego budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego.
2.Nie rozumiem zapisu ze strony 126 że "Wariantami alternatywnymi dla instalacji fotowoltaicznych są:
 montaż instalacji kolektorów słonecznych.
 montaż instalacji pompy ciepła.
Co przeszkadza zabudować fotowoltaikę z pompą ciepła, wręcz nie rozumiem sensu fotowoltaiki bez pompy ciepła-co podłączyć grzałkę elektryczną?.
3. Program w ogóle w założeniach nie wspomina o efektach energetycznych łączenia klimatyzacji z OZE. Może warto zapytać jak to można zrobić?
4. Kompletnie brak analizy cen jednostkowych zł/kWh dla poszczególnych rodzajów energii na danym rynku rejon Jastrzębia-Zdroju.

pokaż odpowiedzi (0)