Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niesamorządowych: szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, prowadzonych przez fizyczne lub osoby prawne funkcjonujących na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój zakończona

Od 18 do 25 czerwca 2019 r. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niesamorządowych: szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, prowadzonych przez fizyczne lub osoby prawne funkcjonujących na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uwagi do projektu mogły zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały wraz z załącznikami

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie