Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrójzakończona

Od 7-14 maja 2019 r. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

Uwagi do projektu mogły zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Konsultowany projekt uchwały

Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie