Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowychzakończona

Szanowni Państwo,
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie – Zdrój. 

Konsultacje skierowane były do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.  Opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały można zgłaszać było na piśmie w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60 w terminie od 21 września do 23 września  2015 r.
Poniżej przedstawiamy protokół z przeprowadzonych konsultacji

Protokół z konsultacji - pobierz, przeczytaj

Pobierz i zapoznaj się z zarzadzeniem Prezydenta Miasta

Przeczytaj konsultowany projekt uchwały

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie