Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla zaproszonych repatriantów przez Gminę Jastrzębie-Zdrój do osiedlenia się na terenie Gminy Jastrzębie-Zdrójzakończona

Od 4 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla zaproszonych repatriantów przez Gminę Jastrzębie-Zdrój do osiedlenia się na terenie Gminy Jastrzębie-Zdrój

Uwagi do projektu mogły zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie