Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek na terenie miasta Jastrzębia-Zdrojuzakończona

Od 8 marca do 15 marca 2019 r. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

Uwagi do projektu mogły zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Konsultowany projekt uchwały

- Załącznik do projektu uchwały

- Protokół z konsultacji

 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie