Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje w przedmiocie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół zakończona

Od 21 stycznia do 28 stycznia 2019 r. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej projektu uchwały w przedmiocie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Uwagi do projektu mogły zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

Zarządzenie w sprawie konsultacji

Konsultowany projekt uchwały

Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie