Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieściezakończona

Szanowni Państwo,

W dniach od 17 do 22 września przeprowadzone zostały konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.98.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój.

Konsultacje adresowane były do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uwag nie zgłoszono.

Pobierz i przeczytaj protokół z konsultacji

Zapoznaj się z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta

Przeczytaj konsultowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie