Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1”.zakończona

Od 14 grudnia do 17 grudnia 2018 r. prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1”.

Uwagi do projektu zgłaszać mogły organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji

 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie