Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023zakończona

Od 23 listopada do 29 listopada 2018 r. prowadzone były konsultacje w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uwagi do projektu zgłaszać mogły organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie