Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.115.2017 r. Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.08.2017 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrójzakończona

Od 17 września do 19 września 2018 r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.115.2017 r. Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.08.2017 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

- Konsultowany projekt uchwały

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie