Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrójzakończona

Od 11 czerwca do 18 czerwca 2018 r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

Konsultowany projekt uchwały

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie