Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi [,,,]zakończona

Od 9 maja do 14 maja 2018 r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji

 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie