Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu – „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiegozakończona

Od 21 marca do 27 marca 2018 r. prowadzone są konsultacje projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu – „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu poprzez:

 

1. Fax pod numerem 32 422 24 46,

2. E-mail na adres biuro@subregion.pl,

3. Osobiście w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, lub przesłać na adres – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. F. Białych 7, 44 – 200 Rybnik (decyduje data wpływu).

 

Załączniki:

 

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Konsultowany Regulamin naboru wniosków i realizacji projektu – „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

- Załącznik nr 1 - Wzór Wniosku o przyznanie grantu

- Załącznik nr 2 - Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń

- Załącznik nr 3 - Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji OZE

- Załącznik nr 4 - Protokół odbioru

- Załącznik nr 5 - Karta weryfikacji technicznej

- Załącznik nr 6 - Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

- Załącznik nr 7 - Formularz zapytania ofertowego

- Załącznik nr 8 - Wzór wniosku o wypłatę grantu

- Załącznik nr 9 - Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji OZE w ramach projektu

- Załącznik nr 10 - Wzór karty informacji o ilości wyprodukowanej energii

- Załacznik nr 11 - Wzór umowy powierzenia grantu

- Formularz zgłaszania uwag

 

 

 

 

 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie