Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręguzakończona

Od 19 marca do 21 marca 2018 r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

- Konsultowany projekt uchwały

- Załącznik do konsultowanego projektu uchwały

- Protokół z konsultacji

 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie