Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.71.2011 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu–Zdrojuzakończona

Od 1 marca do 9 marca 2018 r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.71.2011 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu–Zdroju, ze zmianami.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie