Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025 z perspektywą do 2035zakończona

Od 24 stycznia do 14 lutego 2018 r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025 z perspektywą do 2035.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

- Konsultowany projekt uchwały

- Strona tytułowa załącznika

- Załącznik do konsultowanego projektu uchwały

- Konsultowany projekt uchwały (poprawiony)

- Protokół z konsultacji

 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie