Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych szkół i niepublicznych: przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych, prowadzonych [...]zakończona

Od 17 stycznia do 20 stycznia 2018r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych szkół i niepublicznych: przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowo ci ich pobrania i wykorzystania.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

- Konsultowany projekt uchwały

- Załącznik nr 1 do konsultowanego projektu uchwały

- Załącznik nr 2 do konsultowanego projektu uchwały

- Załącznik nr 3 do konsultowanego projektu uchwały

- Załącznik nr 4 do konsultowanego projektu uchwały

- Załącznik nr 5 do konsultowanego projektu uchwały

- Protokół z konsultacji

 

 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie