Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymizakończona

Od 15 stycznia do 22 stycznia 2018r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

- Konsultowany projekt uchwały

Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie