Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznegozakończona

Szanowni Państwo,

W dniach od 28 sierpnia do 7 września br. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Uprawnionymi do wyrażenia opinii na temat przygotowanego dokumentu były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  prowadzące działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój. Uwagi do projektu uchwały należało złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych propozycji zmian zapisów.

Przeczytaj protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój

 Pobierz projekt projekt uchwały.

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie