Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rokzakończona

Od 26 września do 7 października 2017 r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Załącznik do konsultowanego projektu uchwały

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie