Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok.zakończona

Od 26 września do 7 października 2017 r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Konsultowany projekt uchwały (poprawiony)

- Załącznik nr 1 do konsultowanego projektu uchwały

- Załącznik nr 2 do konsultowanego projektu uchwały

- Protokół z konsuktacji

 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie