Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018zakończona

Od 22 września do 27 września 2017r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie