Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewo gatunek wiąz szypułkowy na terenie miasta Jastrzębie-Zdrójzakończona

Od 12 września do 19 września 2017 r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewo gatunek wiąz szypułkowy na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie