Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Ankieta dotycząca zakupu sprzętu oraz wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w placówkach oświatowych - ZS nr 2, ZS nr 6, ZS nr 9 zakończona

Miasto Jastrzębie-Zdrój, przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach realizacji projektu „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”, planuje się zakupić sprzęt oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w placówkach oświatowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój, który wykorzystywany będzie w celach edukacyjnych przez uczniów danej placówki oświatowej. Ponadto w Zespole Szkół nr 6 zostanie przeprowadzony remont jednej z pracowni.

- Zespół Szkół Nr 2 (Technik logistyk, Technik ekonomista, Technik żywienia i usług gastronomicznych/Kucharz)

  • Pracownia logistyki i gospodarki materiałowej
  • Pracownia techniki biurowej
  • Warsztaty szkolne

- Zespół Szkół Nr 6 (Technik mechatronik, Technik analityk)

  • Pracownia podstaw mechatroniki (obejmuje zagadnienia Pracowni montażu urządzeń
    i systemów mechatronicznych, Pracowni elektrotechniki i elektroniki)
  • Pracownia analityczna (obejmuje zagadnienia Pracowni techniki laboratoryjnej i prac preparatywnych, Pracowni instrumentalej i pomiarów technicznych) + remont

- Zespół Szkół Nr 9 (Kucharz/Piekarz)

  • Warsztaty szkolne

 

 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie