Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Ankieta dotycząca zakupu sprzętu oraz wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w placówkach oświatowych - ZSZ, ZS nr 6zakończona

Miasto Jastrzębie-Zdrój, przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach realizacji projektu „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju”, planuje się zakupić sprzęt oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w placówkach oświatowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój, który wykorzystywany będzie w celach edukacyjnych przez uczniów danej placówki oświatowej:

- Zespół Szkół Zawodowych (Technik chłodnictwa i klimatyzacji):

  • Pracownia chłodnictwa i klimatyzacji

- Zespół Szkół Nr 6 (Technik informatyk, Technik elektryk)

  • Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych
  • Pracownia elektrotechniki i elektroniki (obejmuje zagadnienia pracowni montażu
    i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, pracowni montażu i konserwacji instalacji elektrycznych, pracowni montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych)


 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie