Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrójzakończona

Od 13 do 21 kwietnia 2017r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwał

- Załącznik nr 1 do konsultowanego projektu

- Załącznik nr 2 do konsultowanego projektu

- Załącznik nr 3 do konsultowanego projektu

- Załącznik nr 4 do konsultowanego projektu

- Protokół z przeprowadzonych konsultacji 

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie