Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Ankieta dotycząca przebudowy i termomodernizacji budynku ZS nr 5 i CKPzakończona

Miasto Jastrzębie-Zdrój, przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na przebudowę i termomodernizację budynku ZS nr 5 i CKP.

 

Projekt, w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku ZS nr 5, obejmuje prace:

I. Roboty termomodernizacyjne

- przesadzenie części istniejącej zieleni zlokalizowanej w miejscu projektowanej pochylni oraz nasadzenie nowej zgodnie z wytycznymi Inwestora;

- likwidacja zewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie w jej miejscu dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego na poziomie przyziemia Sali gimnastycznej (poziom -2);

- rozbiórkę istniejącej opaski wokół budynku z płyt chodnikowych, rozbiórka części nawierzchni pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem CPK oraz niezbędne rozbiórki w celu wykonania termomodernizacji elewacji i remontu drenażu;

- demontaż donic betonowych zlokalizowanych pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem CPK;

- demontaż elementów z elewacji w celu wykonania robót związanych z termomodernizacją;

- termomodernizację budynku szkoły (w zakresie elewacji oraz dachu nad łącznikiem);

- wymianę części drzwi zewnętrznych (w Sali gimnastycznej oraz w budynku szkoły na poziomie -1);

- odtworzenie dawnych otworów okiennych w budynku łącznika pomiędzy budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną;

- wymiana okien na sali gimnastycznej i montaż nawietrzaków we wszystkich oknach;

- wykonanie opaski wokół całego budynku ZS nr 5 i wykonanie fragmentu chodnika prowadzącego od wyjścia ewakuacyjnego z Sali gimnastycznej, aż do chodnika przy boisku do koszykówki;

- wymiana nawierzchni chodnika i placu pomiędzy budynkiem szkoły w budynkiem CKP;

- wykonanie nowej opaski z kostki betonowej wokół całego budynku;

- montaż studzienek doświetlających z pcv w miejscu dawnych studzienek piwnicznych, murowanych;

- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;

- remont kominów na dachu łącznika oraz montaż nasad kominowych;

- remont schodów wejściowych i zadaszeń do budynku wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku.

II. Roboty instalacyjne - elektryczne

- wymianę punktów świetlnych na energooszczędne (LED);

- wymianę starej instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej.

III. Roboty instalacyjne - sanitarne

- wykonanie nowych podgrzewaczy CWU dla natrysków, które będą zasilane z fotowoltaiki, w miejsce istniejących podgrzewaczy przepływowych;

- wymiana zw cw w łazienkach w piwnicy i wewnętrznej instalacji c.o.;

- zaprojektowanie 2 stref z podziałem na salę gimnastyczną i budynek.

- montaż termostatów na wszystkich grzejnikach wraz z montażem obudów na wszystkich grzejnikach w budynku ZS nr 5;

- remont instalacji ppoż. (wymiana hydrantów);

- montaż klimatyzacji na kondygnacji 0, +1 oraz +2 zlokalizowanych od południowej strony budynku dydaktycznego.

     Projekt, w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku CKP, obejmuje prace:

Przedmiotem są roboty budowlane polegające na przebudowie i termomodernizacji budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego. Projekt termomodernizacji dotyczy ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu budynku, remontu instalacji wentylacji i ogrzewania pomieszczeń oraz budowy wiatrołapu.

Dodatkowo zaprojektowano rozbiórkę części łącznika między budynkiem ZS nr 5 a halą warsztatów CKP. Fragment obiektu (łącznika) nie objęty rozbiórką, zostanie przebudowany tak, aby powstał wiatrołap przy wejściu do budynku ZS nr 5.

 

Wyniki przeprowadzonych ankiet:

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie