Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Ankieta dotycząca termomodernizacji istniejącego obiektu wraz z rozbudową (dobudowa budynku przedszkola) i częściową przebudową Szkoły Podstawowej nr 1 na Zespół szkolno-przedszkolny oraz zagospodarowanie terenu szkołyzakończona

Miasto Jastrzębie-Zdrój, przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na termomodernizację istniejącego obiektu wraz z rozbudową (dobudowa budynku przedszkola) i częściową przebudową Szkoły Podstawowej nr 1 na Zespół szkolno-przedszkolny oraz zagospodarowanie terenu szkoły. Budynek przedszkola zostanie dobudowany do istniejącej Szkoły podstawowej nr 1 i będzie funkcjonalnie z nią połączony na poziomie parteru.

     Realizacja projektu polegać będzie na wykonaniu:

  • termomodernizacji budynku SP1 z jego rozbudową i przebudową,
  • budowie budynku przedszkola od strony wschodniej SP1,
  • rozbiórce budynku „Domu Nauczyciela”, który jest w złym stanie technicznym i znajduje się przy drodze dojazdowej do SP1,
  • drogi pożarowej zakończonej nawrotem w postaci litery „T” oraz 25 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
  • placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia, przyłącza mediów, ciągu dla pieszych,
  • przebudowie i budowie instalacji gazowych, odgromowych, oświetlenia zewnętrznego, dozorowych obiektu i otoczenia (kamery), teletechnicznych, a także kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wentylacyjnej grawitacyjnej,
  • budowie instalacji fotowoltaicznej, składającej się z paneli na dachu projektowanego przedszkola.

 

Wyniki przeprowadzonych ankiet:

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie