Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje w sprawie projektu uchwały określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta Jastrzębie-Zdrójzakończona

Od 7 do 14 kwietnia 2017r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwał

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie