Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.161.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności..zakończona

Od 14 do 21 lutego 2017r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.161.2013 Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Uwagi do projektu zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

- Zarządzenie w sprawie konsultacji

- Konsultowany projekt uchwały

- Protokół z przeprowadzonych konsultacji

0 opinie pod tą konsultacją

zaloguj się aby dodać opinię

Opinie